Chu Chu smash #gunpla #bandai #gundam #plasticmodel

Newtype Haro @ 2023-02-16 22:20:14 -0800

. . . . . #teamnewtype #newtypehq @newtypehq #plasticmodel #hafgunpla #hiarcfoundry #gunpla #gundamcommunity ... https://www.youtube.com/watch?v=Z4dDiofYYO8