💯gunk wash, the sauce, stage one removal #plasticmodel #modelkit #maschinenkrieger

Newtype Haro @ 2023-04-04 05:20:12 -0700

. . . . #teamnewtype #newtypehq @newtypehq #plasticmodel #hafgunpla #hiarcfoundry #gunpla #gundamcommunity ... https://www.youtube.com/watch?v=Z416YXnrrY0