#plasticmodel #gunplabuilder #bandaigundam #gunpla #gundamkit #bandai #witchfrommercury

Newtype Haro @ 2023-03-28 05:20:12 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=YsaT2Ns_mD4