#gundam #gunpla IO Frame Shiden

Newtype Haro @ 2022-10-16 17:20:17 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=wzv2AEJAYJE