#plasticmodel #gundam knight of dark sky Nonzero studio.

Newtype Haro @ 2023-02-18 16:20:13 -0800

https://www.youtube.com/watch?v=vEtEba28U5g