#plasticmodel MG Turn A #bandai #gunpla

Newtype Haro @ 2023-05-16 23:20:11 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=uVq9mZR0zRY