#gundam #gunpla #newtypehq #teamnewtype

Newtype Haro @ 2022-11-12 10:20:13 -0800

https://www.youtube.com/watch?v=PhHZ0gOJTaE