#plasticmodel #gunplabuilder #bandaigundam #toy __________________________________

Newtype Haro @ 2023-04-27 17:20:12 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=oNzLaYkkHlc