#gundam #gunpla

Newtype Haro @ 2021-10-13 23:20:18 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=fZR2fGaywic