HG Leo #plasticmodel #gunpla #gundam #bandai #gundamcommunity

Newtype Haro @ 2023-02-19 16:20:14 -0800

https://www.youtube.com/watch?v=E10PTdZEe1g