#gundam #gunpla #newtypehq #teamnewtype

Newtype Haro @ 2022-10-23 17:20:15 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=-KpcIzaSsi0