#plasticmodel #gunpla #gundam

Newtype Haro @ 2022-02-25 16:20:13 -0800

https://www.youtube.com/watch?v=AOCmXZhnTDQ