SDCS zaku one #plasticmodel #bandai #gundam

Newtype Haro @ 2023-06-18 11:20:11 -0700

https://www.youtube.com/watch?v=A8I0eMB3ceQ