SD SANGOKU SOKETSUDEN "Gundam Nataku" [Tentative Name] - Release Info

Newtype Haro @ 2019-04-18 00:49:03 -0700

SD SANGOKU SOKETSUDEN "Gundam Nataku" [Tentative Name] 
Release Date: July 2019
Price: 600 Yen